Tenn lys til advent

Fredsbarnet

Men advent er altså en kristen høytid, og i det kristne budskapet forklares advent som ventetiden på at det lille barnet Jesus skulle bli født, et barn som skulle bringe et budskap om fred og frelse til verden.

 

Lys og stjerne

Advent starter den fjerde søndagen før jul. Kristne tenner ett lys for hver søndag, og leser gjerne en bønn. Mange ikke-kristne tenner også lys, men leser kanskje i stedet et dikt, som for eksempel Inger Hagerups dikt om glede, lengsel, håp og fred, som kan gi gjenklang hos både religiøse og ikke-religiøse.

Mange har også tradisjon for å henge opp en lysende stjerne i vinduet samtidig som adventstiden starter. Den skal symbolisere betlehemsstjernen som lyste over stallen, slik det står i Bibel-fortellingen.

 

Barn og religion

I dag er julen i Norge ikke bare en religiøs feiring, men har også blitt en stor kulturell og kommersiell begivenhet vi alle blir minnet om fra tidlig høst.

Samtidig er barnehagen en smeltedigel av barn fra helt ulike hjem og tradisjoner, og rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver sier blant annet at barnehagen skal sørge for at barn får kjennskap til grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon og blir kjent med religioner og livssyn som er representert i barnehagen.

 

Markere – ikke feire

Det kan være lurt å tone ned markeringene litt og tenke på at det viktigste ansvaret barnehagen har er at alle barna har det bra, og så kan foreldrene ta seg av feiringene selv, mener Geir Winje.

Han er dosent i religionsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge, og holder jevnlig kurs for barnehageansatte i hvordan de kan markere ulike høytider sammen med barna.

De trenger ikke å droppe advent, men det er viktig å skille mellom det å markere og det å feire eller delta i en religiøs høytid, påpeker Winje, som også er opptatt av at ulike religioner og livssyn må balanseres, slik at ikke en religion får mye mer oppmerksomhet enn andre.

I boken Høytidsmarkering i barnehagen, deler han praktiske råd, og oppfordrer der til å fortelle om både religiøse og ikke-religiøse fortellinger.

 

Meningsfylt for store og små

Winje skriver at 1-2 dager kan være passende tid knyttet opp mot en markering. En dag til å lære barna om hva høytiden går ut på, og den neste i etterkant, slik at barna som har tilknytning til høytiden kan fortelle om sin feiring av den.

Det er viktig at de ansatte bruker et deskriptivt språk, og ikke snakker om «vår» feiring, men heller legger vekt på at «noen gjør sånn, andre gjør slik», understreker Winje, som tror det kan være meningsfylt for både små og store barn å delta i ulike høytidsmarkeringer, selv om ikke alle forstår alt. På den måten får de dele opplevelser og sanseinntrykk sammen.

Advent og forventningsfulle barn

Lurer du på hvordan dere kan markere advent og snakke om jul? Her er noen praktiske tips:

  • I boken Høytidsmarkering i barnehagen er jule-evangeliet presentert på en litt mer muntlig måte. Det kan hjelpe de ansatte til å formidle en historie som er mer forståelig for de eldste barna.
  • Snakk om det som er ukjent for barn i dag: Hva er stall, krybbe og engel? Romerriket? Hvor er Jerusalem og Betlehem i dag?
  • Kanskje kan den ansatte si noe om at Jesus finnes i flere religioner, både i islam, og blant Jehovas Vitner, men at han har litt ulik betydning og derfor er det ikke alle som feirer ham slik de kristne gjør.
  • Andre allmenne tema som kan være relevant å snakke om er feks fattigdom og status: Jesus feires av de kristne som en konge, men ble født mellom dyrene i stallen. Gjeterne, som hadde lav sosial status, fikk likevel oppgaven med å finne Jesus-barnet. Og ikke minst: Barn kan være viktige - selv når de er små.
  • En fin advents-aktivitet kan for eksempel være å lage/dekorere lys. Kristne refererer ofte til Jesus som både «lyset som skinner i mørket» og «en gave». Da kan man snakke om at lystenning er vanlig i flere høytider, at gaver er fint å gi og få for alle mennesker, og kanskje er det ikke alltid noe materielt, men det kan også være en ny venn eller et nytt søsken? Kilde: Geir Winje: Høytidsmarkering i barnehagen

Lek og lær

Adventsvers av Inger Hagrup er et kjent og kjært dikt som kan kan leses i adventsstunden sammen med tenning av lys. Et vers for hver søndag i advent.

Utskriftsmateriale:

Julekos i adventstiden

Dele: