Se barnas lure matregler

I rammeplanen for barnehager står det blant annet at "personalet skal legge til rette for at måltider og matlaging bidrar til måltidsglede, deltakelse, samtaler og fellesskapsfølelse hos barna". I mange barnehager er felles kjøreregler for måltidssituasjonen et virkemiddel som skaper forutsigbarhet, tilhørighet og hyggelige rammer rundt matbordet.
Se hvilke regler som har festet seg hos barna i Solvang barnehage!

Populære oppskrifter