I rammeplanen for barnehager står det blant annet at “personalet skal legge til rette for at måltider og matlaging bidrar til måltidsglede, deltakelse, samtaler og fellesskapsfølelse hos barna“. 

Barna spiser ofte flere ulike måltider gjennom dagen i barnehagen – og ofte flere antall måltider enn hva de spiser hjemme. Da er det fint for barna å ha noen rammer å forholde seg til. I mange barnehager er felles kjøreregler for måltidssituasjonen et virkemiddel som skaper forutsigbarhet, tilhørighet og hyggelige rammer rundt matbordet. Kanskje kaller dere det for matregler, spiseregler eller bordregler.

For de aller minste barna handler det de første årene om å lære seg å spise, bli vant til faste måltider og å selv bruke bestikk. For de litt eldre barna, vil det kanskje handle om å ikke leke med maten, sitte pent ved bordet og å spise sammen med mange andre osv. Det kan være fint å tenke på at noen kanskje har helt andre regler hjemme, enn hva barna blir lært i barnehagen.

Kanskje kan det hjelpe om foreldrene vet hva slags regler dere praktiserer i barnehagen, så de også kan øve litt på det hjemme?

Se barnas lure matregler

Se hvilke regler som har festet seg hos barna i Solvang barnehage!

Hvilke regler har dere i deres barnehage?
Lag en lek eller sang og se om barna husker de!

Populære oppskrifter