Hva er god ernæring for barn i barnehagealder? Barnasmatboks.no

Riktig ernæring og gode matvaner tidlig!

Hør vår kliniske ernæringsfysiolog Runa Spilling snakke om hva som er riktig ernæring for barn og viktigheten av å etablere gode matvaner tidlig!