Melkeallergi og melkeintoleranse er noen av plagene barn i barnehagen kan ha.

Melkeallergi – den mest alvorlige reaksjonen

Melk er en fin kilde til proteiner, men nettopp disse proteinene kan for noen utløse allergiske reaksjoner. Alt fra milde symptomer som lett kløe og utslett, til å i verste tilfelle utløse pusteproblemer hos ekstra sensitive allergikere. I Norge er forekomsten på godt under 1 % hos barn over 5 år og voksne, mens det er en større hyppighet blant barn under 5 år og denne antas å være på 1 – 3 %. Dette vil si at de aller fleste barn med melkeallergi vokser denne av seg i løpet av de første leveårene. Både diagnostisering og bekreftelse på at allergien er borte bør gjennomføres hos lege.

 

Praktiske påvirkninger ved å ha melkeallergi

Rent praktisk vil en melkeallergi by på ulike utfordringer i hverdagen som krever mer å overholde enn ved melkeintoleranse. Et melkeallergisk barn kan ikke spise noen matvarer som inneholder ingredienser fra melk og en nøye gjennomgang av innholdsfortegnelser er ofte nødvendig på blandede produkter. Melkeingredienser kan tilsettes som: myse, kasein, melkeprotein, melkepulver, ost, yoghurt etc. Dette kan gi utfordringer i å tilrettelegge kostholdet og begrense matvareutvalget. Samtidig skal hverken yoghurt, ost eller melk spises. Dette er tre godt likte matvarer for små barn, som bidrar med en rekke næringsstoffer for barn i vekst. Det helt klare eksempelet er kalsiumbidraget som kan være utfordrende å dekke inn fra andre kilder. Det er ikke umulig, men det krever at de foresatte rundt barnet har god kunnskap om alternative kalsiumkilder og at barnet spiser/liker disse matvarene. Jod er et annet eksempel på et næringsstoff som barn i vekst trenger, og mange får dekket store deler av sitt behov for jod fra melkeprodukter, som er en av få gode kilder i kosten til dette mineralet. Hvit mager fisk er en god alternativ kilde til jod for barn med melkeallergi (med forbehold om at de tåler fisk).

 

Å kutte meieriprodukter kan i verste tilfellet (ved ufullstendig erstatning via andre matvarer) føre til mangel på næringsstoffer og redusere det totale energiinntaket, noe som i «worst case» kan ha negative effekter på vekst og utvikling. Derfor er det kjekt å kun ekskludere meieriprodukter for melkeallergikere den nødvendige perioden. For laktoseintolerante barn kan vi fint inkluderes en god del meieriprodukter i kostholdet. Da får vi mer variasjon, kan lettere lage flere retter og øker sjansene for å dekke behovet for samtlige næringsstoffer. Mer om dette i neste artikkel.

Dele: