Å dele kan knyttes til prososial atferd, altså handlinger som er positive, konstruktive og hjelpende, sier Mona Bekkhus, førsteamanuensis i utviklingspsykologi ved Universitetet i Oslo.

Hun forsker på barns sosiale relasjoner og hvordan vennskap utvikles fra barnehagealder til ungdomsskolen, og kan fortelle at vår empatiske atferd utvikles allerede fra toårsalder. I denne alderen blir barn gjerne flinke til å trøste og dele med andre.

Samtidig er det også i denne alderen at barn er på det mest aggressive, og er involvert i mange konflikter i løpet av en dag, bemerker Bekkhus.

 

I to til treårsalderen er barn dessuten svært opptatt av å holde på lekene sine.Eierskap til objekter er viktig i denne alderen, og er en normal del av barnets utvikling, forklarer Bekkhus.

 

For noen barn faller det seg helt naturlig å hjelpe andre, og de deler spontant når de ser behov for det:

Har et annet barn glemt matpakken eller mister agurkskivene på gulvet, vil de umiddelbart servere fra sin egen matboks.

Andre barn vil derimot ikke være oppmerksom på slike situasjoner:

Dette er akkurat like normalt. Det tar nemlig tid å utvikle denne atferden, og bli oppmerksom og ha forståelse for andres behov. Evnen til empati øker rett og slett med alderen, understreker Bekkhus.

Viktig for vennskap

Å kunne dele med andre er en god egenskap å tilegne seg. Forskning viser nemlig at barn som er flinke til å dele, er ekstra godt likt i barnehagen.

Barn som deler blir ofte nominert av andre som de beste vennene i barnehagen, forteller Bekkhus.

Etter hvert som barna blir eldre, utvikles både språket og de kognitive evnene. Da endrer også den prososiale atferden seg. De blir gjerne mer selektive. Da deler de helst med nære relasjoner, og ikke så mye med barn de ikke kjenner like godt, opplyser Bekkhus.

Lene Hole er fagleder og styrer i Ilebrekke barnehage i Tønsberg kommune. Hun bekrefter at deling er en grunnleggende sosial ferdighet som det er viktig å ha for å utvikle vennskap. Samtidig er dette noe som ligger naturlig for barn. De er våre gode hjelpere fra de er små, forteller hun.

Vi mennesker er skapt for å dele. Dette ligger i barnets natur. Når barnehagebarn har druer i matboksen, blir druene gjerne delt ut før de får spist selv. Barn får da oppleve hvor glade vennene blir, og det er viktig at vi voksne heier fram dette.

Deling er en viktig del av måltidsituasjonen i barnehagen, og barn tilegner seg sosiale ferdigheter ved å sende pålegg og melk rundt bordet.

Det er store individuelle forskjeller mellom barn, og sosial kompetanse er noe barn må lære seg. Da kan det være mye læring i måltidssituasjoner. Blant annet må barna vente på tur, de må lære seg å sitte rolig, ta del i ett felleskap kanskje det også er det rom for viktige samtaler som kan gi rom for mye læring. For eksempel å navngi frukt, og forstå at selv om banan og pære ser ulike ut, er begge frukter, foreslår Bekkhus.

Anerkjenn barnets følelser

For noen ganger er det vanskelig for barnet å dele. For eksempel hvis barnet får besøk og blir bedt om å dele sine leker. Her er det viktig å vise forståelse.

Tenk deg at du har et hobbyrom der du har holdt på med et syprosjekt over lang tid. Da ville du kanskje ikke sendt fire andre inn for å rote i tingene dine? Møt derfor barnet med respekt om det er vanskelig å invitere barn inn. Har barnet bygd en lego-borg i et par uker, er det ikke så rart at han eller hun ikke vil at andre barn skal ødelegge det, bemerker Hole.

I slike situasjoner er hennes råd å finne på en annen lek som inkluderer alle.

Prøv å finne frem noe som alle kan leke med samtidig. Husk at barn gjør så godt de kan, bare de får muligheten til det, sier hun.

 

Også Mona Bekkhus mener barnets følelser må tas på alvor i slike situasjoner.

Anerkjenn at barnet faktisk hadde lekebilen først, og vis at du forstår at barnet ble lei seg for at han eller hun måtte fra seg denne til en annen, sier forskeren.