Gøy med karneval i Akebakken barnehage

Mange barnehager skal snart feire karneval. Til glede og jubel for mange av de små, men kanskje med litt mer blandete følelser hos de voksne. Karneval, som i gammel katolsk tradisjon var noe man feiret før faste, er i mange land fortsatt en folkefest med fantastiske kostymer og tog i gatene. I Norge er det derimot mest barnehage- og småskolebarn som kler seg ut og feirer en årlig karnevaldag.

Karnevalet var noe som gjerne kom litt plutselig, og så svingte vi oss rundt for å få til noe og så var det slutt igjen, sier Turid Oma.

Velger tema hvert år

Turid Oma er daglig leder i Akebakken barnehage, og inntil for noen år siden merket også hun at karneval var en aktivitet som skapte stress hos mange foreldre. Noen glemte det bort, andre var opptatt av diskusjoner rundt hjemmesydd og ferdigkjøpt, superhelt- og prinsessekostymer.

Og så er det jo også noen barn som blir redde for utkledning, forteller Turid.

Sånn er det ikke lenger i hennes barnehage. For etter at hun første gang prøvde tema-karneval, er karnevalet i barnehagen utelukkende noe positivt. Med et tema-karneval kan man lage et prosjekt ut av det, ikke bare ha utkledning for en dag.

I stedet for å være ute i siste liten, bruker Turid og kollegene nå god tid på å finne et tema som de og barna skal jobbe med. I en god periode frem mot selve karnevaldagen jobber barna og de voksne med temaet fra ulike vinklinger, slik at barna lærer masse om tematikken før de til slutt har en dag med feiring.

Nå har karnevalet blitt noe helt spesielt. Det er super-gøy!

Eventyr-tema for karnevalet

Det er i utgangspunktet få grenser for hva slags tema som kan egne seg for karneval. Turid har jobbet en del med å ha kjønnsnøytrale tema som norske dyr, jungel og Hakkebakkeskogen. Sistnevnte har de hatt to år på rad, for de arrangerte det samtidig med at filmen kom, og året etter snakket ungene seg i mellom om at «neste gang skal jeg være Klatre-Mus» og sånt. I år skal barnehagen ha eventyrtema. De diskuterte om det ville gjøre at vi falt i prinsessefella, men det er så stort mangfold at det trenger de ikke, forteller Turid.

Så langt har de største barna allerede arrangert eventyr-fest for hele i barnehagen i skogen. I forkant hadde de pyntet rundt bålplassen i skogen bak barnehagen, og da resten av barna og de voksne kom opp, spilte de store barna Dovregubbens hall, og hadde kledd seg ut.

Helt magisk, konkluderer Turid, og forteller at eventyr-prosjektet nå er i full gang. De små har Bukkene Bruse og Pannekaken, de store har folkeeventyr.

Når bør man starte å jobbe med temaet?

Vi gjør som med alle prosjekter vi jobber med i barnehagen. På høsten lager vi planer utover året, og da bestemmer vi også hva som skal være tema for karnevalet. Når julen er over og pakket ned, begynner vi litt etter litt å pakke opp karnevalprosjektet sammen med ungene.

Karnevalet blir avslutningsfesten for prosjektet, men det er ikke nødvendigvis slutt for ungene.

For noen unger passer det kanskje ikke å fordype seg i prosjektet på selve dagen, fordi de er mer opptatt av Duplo-en eller noe sånt. Men to uker etter er de klar for karneval. Og da har vi tid, og kan sette oss ned sammen og leke.

Barna bidrar selv med karnevalsideer i Akebakken barnehage.

Enkle kostymer

Kostymene kan godt være helt enkle, særlig for de helt minste. Turid forteller at tre-åringene har mer forventninger til hvilke kostymer som skal være til de ulike figurene. Alle ungene er medvirkende til hvem de skal være, og hvordan løsningen skal bli, sier Turid, og forteller at de tidlig i prosessen spør ansatte eller foreldre om de har en gammel t-skjorte, en lue, eller annet liggende.

Det gjør også at ungene får fokus på resirkulering. De får oppleve at en ting som har vært noe, kan bli til noe helt nytt.

Gjennom hele året har de ansatte et våkent blikk etter ting som kan brukes. Bølgete papp fra vareleveringen kan gjerne bli tatt vare på. Det gjelder å se etter skatter der andre ser rusk.

Det er ikke forhåndsdefinert at et kostyme skal se sånn og sånn ut, vi må være litt kreative og se løsninger. Det er ikke fokus på at noe skal være nøyaktig og perfekt, heller på at vi sammen har laget det.

Mye læring

I tillegg til at karnevalet har blitt mindre stress og har mer mangfold i tematikken, gir det også Turid og kollegene gode muligheter til å innlemme rammeplanen i prosjektet. I eventyret om pannekaken jobbet de med språkarbeid i forhold til rim og regler. De har hatt en idé-tavle der alle er med på å bestemme hvilke sanger vi skal ta med. Og i ett-årsavdelingen er det nå Bukkene Bruse for alle pengene. Der synges det og dramatiseres det og alt kan bli til en bukk, for eksempel brødskiva.

Januar hadde de fokus på folke-eventyr, og for eksempel diskusjoner om hva man kan ha på menyen på en trollfest. I februar blir barna delt inn i grupper som ser nærmere på oppskriften bak et eventyr.

Og så får ungene dikte eventyr selv, og dramatisere dem for oss andre. Det er en tid der vi går rundt på jobben med gode smil!

Visste du at

  • Karneval, eller carne vale på latinsk, betyr «farvel, kjøtt», og henspiller på at kjøtt var noe man ikke spiste i fastetiden.

Spennende oppskrifter til karneval i barnehagen