Voksen og barn gir hverandre en klem

Mange barnehager markerer både morsdag, farsdag og Thanksgiving Day med barna. Thanksgiving, som i USA skjer den fjerde torsdagen i november, ble opprinnelig startet av amerikanske pilegrimer på 1600-tallet, for å feire at avlingene endelig ga korn etter lengre tid med manglende mat og sykdom.

Siden den gang har feiringen etter hvert kommet til å handle mer om takknemlighet for familie og gode venner.

 

Vær lydhøre for barns signaler

Og akkurat dét kan gjøre feiringer som mor- og farsdag eller Thanksgiving litt komplisert å markere i barnehagen. For selv om tanken bak slike markeringer alltid er positiv, er familierelasjoner i 2018 ikke alltid som i reklamene. En ting er at det verken er rart eller unormalt å vokse opp i en familie uten en far eller mor, men det er heller ikke alltid at forholdene hjemme er så gode at de vekker et ønske om å feires.

Det ønsker Herdis Palsdottir at barnehagepersonell har et våkent blikk for når de lager sine aktiviteter. Palsdottir er barnehagelærer, EQ-terapeut, spesialpedagog og grunnlegger av EQ Institute, som tilbyr terapier og opplæring innen relasjonskompetanse og emosjonell intelligens (EQ).

Hun tror merkedagsmarkeringer kan være en fin opplevelse for barna hvis de voksne markerer dagen på barnas premisser, har tid og ro til å være sammen med barna, og er lydhøre for hvordan det enkelte barn har det egentlig.

Mange barnehagebarn lever sammen med voksne som har mye stress i hverdagen. Andre har kanskje ikke en nær og kjærlig relasjon til sine foreldre. Slike ting er det viktig at de voksne i barnehagen evner å fange opp hvis et barn sier noe eller gir utrykk for noe som vekker bekymring.

Fint å feire ulikheter

Hun synes det er fint at vi og barna, som del av vår kulturarv, feirer merkedager som generasjoner før oss har feiret, men at det da er viktig at barnehagemedarbeiderne forteller barna hva som er årsaken til markeringen, og setter feiringen inn i en historisk ramme, samtidig som de åpner for at vi i dag kan feire på mange vis. I dagens lite homogene samfunn, er det naturlig å ha fokus på hvor spennende det nettopp er at vi feirer den samme dagen på så ulike måter og at alt er lov og riktig for den enkelte familie. Ulikheter representerer rikdom, påpeker hun.

 

Takknemlig for mormor

Alle har vi noen vi er takknemlige for. En god venn, en bestefar, en lærer som har brydd seg litt ekstra. Stian Pedersen, en av tre foreldre vi har spurt om hvem de er takknemlige for å ha rundt seg i hverdagen, forteller at mormor har vært en stor inspirasjon. Stian er far til to og jobber som pedagogisk leder i en barnehage. Også mormoren jobbet i barnehage, og for Stian har hun vært et stort forbilde.

Mormor var et fantastisk tilstedeværende menneske. Hun var ikke pedagog, men jeg vil aldri glemme at hun fortalte om hvor mye hun elsket å være deltaker i leken med barna. Mens andre voksne snakket “over hodet” på barna, tok hun gjerne barnas side i diskusjoner, og forklarte for andre voksne hvordan hun trodde barna tenkte og handlet. Som barn følte man seg forstått, forklarer Stian.

 

Takknemlig for mannen

For trebarnsmamma Kristine Storli Henningsen er det viktig at mannen hennes vet hvor mye han betyr for familien i hverdagen.

Vi har delt permisjonene våre tvert i to, med unntak av sistemann (som kom litt uventet og mens mannen min gikk på skole). Dermed la vi tidlig grunnlaget for en rettferdig fordeling i hverdagen, og nå er vi to foreldre som er like nære barna.

Forfatteren, journalisten og samfunnsdebattanten, kjent under navnet Antisupermamma, er glad for at mannen hennes snakker mye om følelser med barna, og viser dem at alle nyanser er helt greit.

Tårer er like normalt som latter. Og det er det jo.

Nyanser tror hun også er viktig når det gjelder takknemlighet. Kristine forteller at hun håper de lærer at man ikke kan være lykkelig og takknemlig hele tiden, men at det innimellom er lov å synes at livet er noe dritt, og at man kan være både misunnelig og sur.

 

Takknemlig for et utvidet nettverk

Janne Aalborg Reitevold, journalist og livsstils-/familieblogger på JannOrama.no, vil gjerne at de to barna hennes skal kjenne at de har et større nettverk å spille på enn kun sin nærmeste kjernefamilie. Janne forteller at hun føler seg heldig over at hun har to steforeldre som betyr mye for henne. I tillegg har flere av foreldrenes venner fulgt henne hele sitt liv, og fungerer mer eller mindre som tanter og onkler. Hun gjør alt jeg kan for at mine barn også skal føle at de har flere rundt seg enn bare mamma og pappa. Flere som kan lytte, holde rundt og verne dem om de trenger det.

Det at man ser hvor heldig man er som blir elsket og tatt vare på, at man kan føle en trygghet i kjærligheten man får fra familie og venner. Å være takknemlig for det tror jeg er en viktig følelse å ta med seg inn i livet.

Slik kan du snakke med barna om takknemlighet

 

EQ-terapeut Herdis Palsdottir tror bonusen av å snakke med barnehagebarn om takknemlighet kan bli høy.

Men takknemlighet er et begrep som blir veldig abstrakt for mange barnehagebarn, derfor ville jeg heller brukt ordet GLAD, understreker hun.

Hennes tips er at du som voksen kan skape små grupper med barn der du legger opp til en felles refleksjon rundt spørsmålet: «Hva gjør deg glad?» eller «hvem gjør deg glad?»  Ved at du lytter til barnet og tar det på alvor, så vil barnet lære å lytte til seg selv og ta seg selv på alvor. Barna blir bedre kjent med seg selv, den voksne og de andre barna, og en slik dialog vil også være språkstimulerende, forteller hun.

 

Feiring av spesielle familiemedlemmer eller gode familieforhold kan vekke såre følelser hos barn som har utfordringer hjemme. Her er Palsdottirsråd til hvordan du kan ivareta det enkelte barnet om du ser at noe er vanskelig:

  1. Husk at barn er symptombærere. Det finnes ikke vanskelige barn, kun barn som har det vanskelig.
  2. Når et barn har det vanskelig, vil jeg at du undrer deg over hva barnet forsøker å fortelle ved å stille barnet kun Hva- og Hvordan-spørsmål. Unngå Hvorfor-spørsmål, som lett oppleves som en avvisning.
  3. Husk at alle følelser er riktige for den som eier følelsen og at det er kun den som eier følelsen som vet hva det handler om.  Derfor er det viktig å undre seg istedenfor å tolke og tro at du vet.
  4. Når et barn viser sinne, kan det være frykt og usikkerhet som slår ut.

Visste du at

  • Visste du at: Selv om tradisjonen er å spise kalkun på Thanksgiving Day, er det ikke sikkert at det var det pilegrimene spiste. De kalte nemlig all villfugl for «turkey», så det kan ha vært litt av hvert fra fjærkreverdenen som ble servert på tallerkenen.