Vi er opptatt av å bruke Rammeplan for barnehagen til å fremme matglede og gode matvaner.

Matglede starter med mestring og fellesskap

Rammeplanen gir tydelige retningslinjer på hvordan du som styrer eller pedagog skal jobbe, hvem har ansvar for hva og hvilke fagområder det er viktig å ha fokus på. Det ultimate målet er å gi alle små en trygg og god start og ruste dem med de verktøyene de trenger for å erobre den store verden. Dette er ingen beskjeden jobb, og det er mange måter å gjøre det på.

Måltidet og matlagingen er sentrale læringsarenaer for barna. Mange av punktene i rammeplanens kapittel, «Kropp, bevegelse, mat og helse»  omhandler mat og måltidet direkte. I tillegg er dette en ypperlig arena som kan brukes til å gi barna kunnskap om de resterende fagområdene. Tomater telles, mengde ris måles opp, emballasje resirkuleres, spiselige vekster sankes fra nærmiljøet, mat knyttes til ulike kulturer og rundt bordet må man ta hensyn og dele broderlig. Her er det mange muligheter.

Barnas Matboks-teamet ønsker å bidra til matglede og gode vaner ved å inkludere tips og inspirasjon til hvordan involvere barna i matlagingen i våre oppskrifter. Kanskje kan også tid som tidligere var brukt på planlegging og logistikk gjøres om til verdifull tid med barna?

 

Utdrag fra rammeplanen

Kropp, bevegelse, mat og helse

Gjennom arbeid med kropp, bevegelse, mat og helse skal barnehagen bidra til at barna
- blir kjent med egne behov, får kjennskap til menneskekroppen og utvikler gode vaner for hygiene og et variert kosthold
- får innsikt i matens opprinnelse, produksjon av matvarer og veien fra mat til måltid.

Personalet skal
- bidra til at barna kan tilegne seg gode vaner, holdninger og kunnskaper om kost, hygiene, aktivitet og hvile
- legge til rette for at måltider og matlaging bidrar til måltidsglede, deltakelse, samtaler og fellesskapsfølelse hos barna
- kjenne og praktisere nasjonale føringer for helsefremmende og forebyggende tiltak som gjelder barn.

Se Rammeplan for barnehagen i sin helhet

Dele: